Channel Rentals
     Email:
info@channelrentals.com
     Tel: 0031 (0)774744371
     Mobile: 0031 (0) 625286633
 

     BOEKING

Vul alstublieft het boekingsformulier online in. Een aanbetaling van 200 Euro is vereist om uw boeking te reserveren. De aanbetaling wordt verrekend met het totaal van de rekening. De aanbetaling wordt niet vergoed als de reservering wordt geannuleerd. Een bevestiging van uw boeking wordt via email bevestigd als wij uw aanbetaling ontvangen hebben.

 

BETALING

De totale rekening inclusief waarborgsom moet op de ophaaldag voldaan worden. Wij accepteren GEEN  creditkaart. 

 

ANNULERINGEN

Channel Rentals behoudt zich het recht voor om het huurcontract te beŽindigen als de rijbewijzen niet geldig zijn of niet voldoen aan de eisen van de huurovereenkomst. Als dan worden alle betalingen overgedragen aan Channel Rentals.

 

VERZEKERING

De huurprijs is inclusief een uitgebreide verzekering (All Risk). De huurder is aansprakelijk voor de eerste 500 Euro van elke claim bij verlies van of schade aan de camper. De camper is alleen verzekerd gedurende de periode van de huurovereenkomst.

 

PERSOONLIJKE REISVERZEKERING

Wij adviseren de huurder met klem om een persoonlijke reisverzekering af te sluiten op personen en persoonlijke eigendommen.

 

WAARBORGSOM

Een waarborgsom van 750 Euro CONTANT is vereist. Het bedrag wordt volledig vergoed als het voertuig op tijd, schoon, compleet en van binnen en buiten onbeschadigd wordt teruggebracht. Een volledige inventarisatie wordt uitgevoerd bij aflevering van het voertuig.

 

HUURPERIODE

De datum en tijden van de huurovereenkomst moeten strikt in acht worden genomen. Het ophalen van het voertuig kan alleen op Zaterdag (Hoog Seizoen). De camper dient tussen 15.30 en 17.30 te worden opgehaald op de eerste dag van de huurovereenkomst. Het retourneren van de camper kan ook alleen op Zaterdag (Hoog Seizoen). De camper dient tussen 8.30 en 10.00 te worden terug gebracht. Er wordt 25 Euro boete per uur verrekend als het voertuig te laat wordt teruggebracht.

 

BESTUURDERS

Niemand anders dan de genoemde bestuurders in de huurovereenkomst mag de camper besturen. De bestuurders moeten 25 jaar en ouder zijn en jonger dan 70 jaar. De bestuurder(s) moet(en) minimaal 3 jaar een geldig rijbewijs bezitten. Het rijbewijs (B) dient vrij van overtredingen te zijn (behalve snelheid en parkeren) en moet samen met het paspoort van de bestuurder getoond worden bij het ophalen van de camper. Het is de bestuurder niet toegestaan te rijden onder invloed van alcohol of drugs. Er mag alleen gereden worden op verharde wegen. Wordt er toch op andere dan aangegeven wegen gereden dan wordt alle schade aan de camper die hieruit  voortvloeien in rekening gebracht bij de huurder, incl. de schade aan  banden en ramen.

 

PECH ONDERWEG

Bij pech  of ongeval is de bestuurder verplicht contact op te nemen met Channel Rentals. Channel Rentals zal een reparatiedienst voor u regelen. Channel Rentals moet elke reparatie van meer dan 30 Euro eerst goedkeuren. De rekeningen hiervan moet de huurder bewaren. De hoogte van het voertuig is duidelijk aangegeven in de camper. Elke schade door het niet in acht nemen van deze beperkingen komen voor rekening van de huurder. Voordat de camper verhuurd wordt is deze gecontroleerd op veiligheid en techniek. Wij zijn NIET aansprakelijk  voor eventuele hotel of andere kosten als de camper toch met pech komt stil te staan. Wij zijn NIET aansprakelijk voor claims van derden i.v.m. pech of een ongeval. Wij vergoeden de huur voor iedere verloren dag i.v.m. pech aan de camper. In het geval van een ongeval willen wij een proces- verbaal ontvangen van de huurder op het eind van de huurovereenkomst.

 

BESCHIKBAARHEID

Als de door u gereserveerde camper buiten ons toedoen niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om een goed alternatief aan te bieden.  Als dit niet mogelijk is ontvangt u uw aanbetaling terug.

 

BRANDSTOF

Alle voertuigen worden met een volle tank brandstof (diesel!)  verhuurd. De huurder is verantwoordelijk voor het retouneren van de camper met een volle tank. Mocht dit niet gebeurd zijn volgt een boete van 60 Euro. De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor de schade tengevolge van het tanken van verkeerde brandstof.

 

OPHALEN EN TERUGBRENGEN

Ophalen en terugbrengen van het gehuurde voertuig is alleen mogelijk op Zaterdag. Ophalen tussen15.30 en 17.30 en terugbrengen tussen 8.30 en 10.00 uur. Bij het ophalen en terugbrengen wordt samen met de huurder een volledige inventarisatie/inspectie uitgevoerd van het interieur en exterieur. De kilometerstanden worden geregistreerd bij ophalen en terugbrengen. Bij elke kilometer boven 1500km per week wordt 20 eurocent per km berekend. Als bij terugkomst het voertuig beschadigd is of voorwerpen worden vermist, zal de huurder hiervoor  aansprakelijk worden gesteld. De camper moet van binnen en van buiten schoongemaakt zijn. Indien dit niet correct is uitgevoerd brengen wij 65 Euro boete in rekening. De tanks (vuilwater en toilet) dienen leeg en schoon te zijn. Indien dit niet correct wordt uitgevoerd brengen wij 40  Euro boete in rekening.

 

DE HUURDER DIENT IN TE STEMMEN MET:

a.       Niet meer dan 4-6 personen te vervoeren.  (afhankelijk van type camper)

b.      Het betalen van de kosten van reparatie t.g.v. onjuist gebruik door de huurder en zijn passagiers.

c.       Het betalen van bekeuringen in binnen en buitenland en het vrijwaren van Channel Rentals hiervoor.

d.      Het betalen van de kosten van schade aan het interieur, anders dan ontstaan dan bij normaal gebruik.

e.       Dat geen vergoeding wordt verleend bij verlies of schade aan persoonlijke bezittingen van de huurder en passagiers.

f.        Het niet toelaten van dieren (behalve geleidehonden)

g.       Niet roken in de camper. Wanneer wij vaststellen dat er toch in de camper gerookt is dan volgt een boete van 250 Euro.

 

 

CHANNEL RENTALS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE PRIJZEN EN VOORWAARDEN AAN TE PASSEN EN IEMAND TE WEIGEREN INDIEN DAARVOOR GRONDEN ZIJN.